Protreptik er ‘en metode’ for samtale og selvindsigt. Og for ledelsesfilosofisk coaching. Eller rettere, slet ikke en metode, en livsindstilling.

“At vende et menneske mod det væsentlige i dets liv” er den traditionelle formulering, når det lidt vanskelige ord protreptik beskrives i kort form. Altså mod de basisværdier, normer, idealer, drømme og ideer, som er grundlaget for den ‘indre’ personlige, faglige og erhvervsprofessionelle identitet og det ‘ydre’ samliv i fællesskaber og relationer.

Vekselvirkningen imellem det indre (din samtale med dig selv) og det ydre (din handle- og dømmekraft) er grundlaget for enhver protreptisk indsats; være det sig i private, i ledelses-/virksomheds- eller sociale sammenhænge.

Kendskabet til en(s) selv
Protreptik handler om at forøge kendskabet til sig selv, ens tanke- og handlemønstre i begivenheder/sociale sammenhænge og til at forøge livskraft, livslyst og virketrang. Altså om at træde i karakter som mig/et selv og besinde sig på, hvad der er i min magt og hvad der ikke er; hvad mulighedsfeltet rummer. Hvad jeg vil og om jeg vil.

Helt konkret er protreptik en samtale – eller flere samtaler – enten privat eller i plenum. Samtalen tager afsæt i en forståelse af de ord, som man bruger, og de handlinger, man har foretaget. Fordi ord og handlinger fortæller om ikke alt, så det meste.

Har du/I en forståelse for og erkendelse af de basisværdier og -kriterier, som du/I er gennemtrængt af og som ord og handlinger vil vise, kan du/I så meget lettere være i og agere ud fra en sans for de forskellige begivenheder og situationer, som livet består af.

Konkluderende og kort: Protreptik er en sans for begivenheder og deres midte, dvs. din/jeres normative, refleksive identitet og dennes udfoldelse i en pragmatisk praksis. Eller endnu kortere:

Holdninger & handlinger. Med integritet & intensitet.

KONTAKT

Suomisvej 2 1927 Frederiksberg kontakt@spatium.dk +45 70201421

FØLG OS