MISTET KRAFT - FORNYET STYRKE

UNDERSØGELSER OG STRATEGIUDVIKLING MED FOKUS PÅ OPLEVELSER OG ERFARINGER:

VI ARBEJDER MED:

1. DIAGNOSE
Research med fokus på kvalitative fænomeners betydning
Undersøgelser, analyser, fortolkninger og genovervejelser med afsæt i kvalitative, fænomenologiske metoder. Fokus på undervurderede tendenser, bevægelser og fastlåste opfattelser og positioner – i hverdagssituationers kompleksitet

2. FUNDAMENT
Et skærpet og nuanceret idé- og værdigrundlag
Tydeliggørelse og intensivering af grundindstillinger, basisværdier og essentielle holdninger som pejlemærker i et sammenhængende idé- og værdifundament. Inspiration fra humanistiske kilder i teologi, antropologi og praktisk filosofi.

3. FORNYELSE
Handlekraft ift. problematikker, potentialer eller dilemmaer
Reformering og revitalisering af den strategiske ramme og retning – intensivering, opdatering og gentænkning af løsninger og handlinger.

4. PROTREPTISKE IDÉSAMTALER
Dialog om basisværdier, grundindstillinger og handlekraft
Baseret på professor Ole Fogh Kirkebys protreptik og ledelsesfilosofi. ‘Coaching’ og ledelsessparring med fokus på etiske, æstetiske og eksistentielle dimensioner og fænomener i livet. Som privat mennesker og/eller som leder.

Troels Klinke Wæver

Cand.merc. (CBS 1993) og Master i teologi (Københavns Universitet 2019)

Certificeret af professor Ole Fogh Kirkeby i protreptik (dialog/sparring) og ledelsesfilosofi.

Erfaringer med gennemførsel af research og strategiudvikling i større offentlige og private virksomheder, organisationer mv. Tidligere lederstillinger i bl.a. Bonnier Publications, HTH Køkkener og BBDO. 

Se eventuelt CV her.

Kontakt:
Telefon 2625 1330
Mail troels@ziba.dk

Hovedet på blokken

//

Holdninger & inspiration

Om at søge midten…

Om at søge midten…

Midten. Et forkætret begreb, som mange forbinder med kompromisser, gennemsnittet, det man kan blive enige om, det middelmådige. Sådan ser vi det ikke, nærmest tværtimod. Midten er derfra, hvor al kraft udgår. I alle livssituationer er der indlejret en pågående kamp...

Etik som konkurrencekraft

Etik som konkurrencekraft

Erik Rasmussen skrev en klumme i Mandag Morgen tilbage i maj, 2016, og den/tankerne har fulgt mig siden. Titlen var, som overskriften på blok-indlægget her, Etik som konkurrencekraft. Mange har det svært med begrebet etik. Det er for mange for højstemt og ukonkret....

Protreptik | en introduktion

Protreptik | en introduktion

Protreptik er 'en metode' for samtale og selvindsigt. Og for ledelsesfilosofisk coaching. Eller rettere, slet ikke en metode, en livsindstilling. "At vende et menneske mod det væsentlige i dets liv" er den traditionelle formulering, når det lidt vanskelige ord...

KONTAKT

Bredgade 33A
1260 København K
troels@ziba.dk
+45 70201421