TRE ARBEJDSOMRÅDER

RESEARCH
Analyser og undersøgelser med fokus på en kvalitativ, humanistisk tilgang. Det er ofte i det ikke-sagte, ikke-erkendte og dét, som bare er blevet en vane og har nået sidste salgsdag, at potentialet for en mere kraftfuld ledelses- og virksomhedsudvikling ligger.

IDENTITET
De grundlæggende værdier, holdningssæt og antagelser om, hvad der er godt og skidt, hvad der virker, hvad der gør nytte og hvad der bør prioriteres. Hvis ikke ordet ‘ideologi’ (et sæt sammenhængende, klare ideer) var så belastet ville vi nok kalde det dét., man kunne også sige virksomhedens rationale, filosofi.

STRATEGISKE REFORMER
Vi fokuserer på både at skærpe/opdatere eksisterende strategier – ofte kan en lille justering og nyorientering af den strategiske dagsorden have stor betydning – og at udvikle nye retninger og platforme med substans, relevans og muligheder for reel vækst.

YDELSER

RESEARCH, ANALYSER OG UNDERSØGELSER
Alle former for analyse- og interviewopgaver, personlige, telefoniske og mail-/webbaseret. Både kvantitative og kvalitative. Research i bredere forstand, altså ex. en kombination af læsning af rapporter, artikler, sekundære datakilder mv. kombineret med dialog-/dybdeinterviews med ressourcepersoner.

SPARRING OG DIALOG/COACHING
Sparring om mulige strategiske retninger, organisations- og kulturudvikling, markedsrelationer og overvejelser om det personlige lederskab.

WORKSHOPS/DIALOGMØDER
Korte forløb med en klar dagsorden og målsætning - eller dybere og længerevarende processer, som en art intern tænketank, en kommision, et udvalg.

KONKRETE MATERIALER
Konkrete ‘hard copy’-materialer – idénotater, rapporter, præsentationer – som ofte er “kroppen” for den udvikling og retning, som man arbejder for at fremme, forskellige positioner, scenarier og muligheder.

Loading...
Research & virksomhedsudvikling_forsiden 2017-06-06T18:19:20+00:00

Fornyede overvejelser…
imellem forandring og forankring

Ofte udvikler virksomheder og ‘ledelsesfilosofien’ sig,
gradvist, ubemærket og automatisk, i én mere og mere snæver retning.

ZIBA er sparringspartnere og katalysatorer, når ‘monokulturen’ bliver for snæver,
og når éndimensionalitet medfører, at potentialer og ideer ikke ses eller gribes.

Vi skærper/udvikler strategier og idé- og forretningsgrundlag
– og bidrager, afhængigt af situationens og udfordringens karakter,
med undersøgelser, bredere research, idénotater, workshops, dialog og sparring.

Hvorfor forandre og forny? Kunne BEVÆGELSE være et bedre, mere naturligt begreb?

Bjørn Nørgaard kommenterede i en radiosamtale ordet innovation og pointerede, at der er sket et skifte for mange begreber - de er [...]

Kun Christiansborg?

Birthe Rønn Hornbech (BRH) trådte, for en kort stund, frem i lyset igen den 3. september med en tankevækkende kronik i [...]

Opråb (et lille manifest)

Vi må alle – som virksomheder, ledere, medarbejdere, ja mennesker – udvide perspektiverne og søge alternativer. Fra filosofien, kunsten, videnskaberne [...]