Fornyede overvejelser…
imellem forandring og forankring

Ofte udvikler virksomheder og ‘ledelsesfilosofien’ sig,
gradvist, ubemærket og automatisk, i én mere og mere snæver retning.

ZIBA er sparringspartnere og katalysatorer, når ‘monokulturen’ bliver for snæver,
og når éndimensionalitet medfører, at potentialer og ideer ikke ses eller gribes.

Vi skærper/udvikler strategier og idé- og forretningsgrundlag
– og bidrager, afhængigt af situationens og udfordringens karakter,
med undersøgelser, bredere research, idénotater, workshops, dialog og sparring.

Hvorfor forandre og forny? Kunne BEVÆGELSE være et bedre, mere naturligt begreb?

Bjørn Nørgaard kommenterede i en radiosamtale ordet innovation og pointerede, at der er sket et skifte for mange begreber - de er [...]

Kun Christiansborg?

Birthe Rønn Hornbech (BRH) trådte, for en kort stund, frem i lyset igen den 3. september med en tankevækkende kronik i [...]

Opråb (et lille manifest)

Vi må alle – som virksomheder, ledere, medarbejdere, ja mennesker – udvide perspektiverne og søge alternativer. Fra filosofien, kunsten, videnskaberne [...]